Bądź lilią, różą bądź...

Niech serce twoje będzie , pełne wonności,
tych najwspanialszych, jakie tylko miłości
uczucie - rozwinąć może.
Niechże ta wonność, radosna i bezcenna,
nie przeminie tak, jak mija mara senna,
miłość szczęśliwa być może.

Bądź dla niego lilią, bądź dla niego różą,
te dwa kwiaty nigdy człowieka nie nużą.
Lilia ma w sobie symbol czystości.
Szlachetne więc serce do jej cnót nakłoni,
delikatność, skromność i słodycz jej woni.
Lilia jest symbolem niewinności.

Majestatyczna róża, wszystkich kwiatów królowa,
jej gałązka, jakoby korona cierniowa,
wspomina o cierpieniu, z miłości!
Lecz róże Sarońskie, są najwyborniejsze,
stojąc razem z lilią, są najwymowniejsze,
gdyż mówią o śmierci niewinności!

Lilia i róża, w symbolicznym złączeniu,
Majestat z Pokorą, w niewinnym cierpieniu.
Właśnie nasz Pan, posiada cechy te.
Pan ukochał kwiaty! Przyrównywał się doń,
cenił ich zalety, ich piękno,  ich woń.
Ludzie, za piękno i zapach cenią je.

Bądź dla niego lilią.., bądź różą dla niego,
ich zalety wszelkie włóż do serca swego.
Aby się pięknie rozwijały w nim.
W twoim sercu chrześcijańskim, niech się mnożą,
dla waszego szczęścia.., i na chwałę Bożą!
Niech ciągle kwitną, w sercu twym!

,,Niechże ten, któremu ślubowałaś,
którego sercem swoim wybrałaś,
niechże się duszą raduje całą,
że serce jego-ciebie wybrało!

Dodatkowe informacje