Bądź najlepszym mężem...

Dbaj o żonę swą, i ochraniaj ją,
miłuj ją, jak własne ciało.
Bowiem spośród panien, na żonę twą,
serce twoje, ją wybrało!

Szanuj tę Oblubienicę swoją,
jak każe Prawo miłości!
Niech ci będzie pomocnicą twoją,
docenianą, w małżeńskości!

Pozostań takim.., jakim cię znała,
nim zawarliście-przymierze.
Takim, jakiego cię pokochała,
a pokochała cię, szczerze!

Bądź jej podporą, doradcą.., głową,
bądź dla niej tym, wymarzonym!
Cierpliwym, jak każe Boże Słowo,
Oblubieńcem, poślubionym!

Niech duch miłości będzie orężem,
strzegącym domu waszego.
Bądź dla twej lubej, najlepszym mężem,
podług wzoru, biblijnego!

Niech mądrość z góry tobą kieruje,
na przeróżnych życia drogach.
Naśladuj Pana, gdyż Pan miłuje
tych.., co czynią wolę Boga!

Dodatkowe informacje