Bez lęku...

Bez lęku wejdźcie na tę życia stronę,
którą dla ludzi obmyślił Bóg.
Już Adamowi stwarzając żonę
by radość z małżeństwa mię mógł!

O.., jakże piękne życie być może,
nawet w tym skażonym świecie.
Jeśli to miłość, małżeństwa podłożem,
i gdy o nią, troszczyć się będziecie!

Miłość nie zrani, i nie zawiedzie,
miłość jest szczodra, znosząca wiele.
Miłość buduje.., miłość nie szkodzi,
bo przecież miłość-to jest wesele!

Szczęściem gdy człowiek miłować może...
szczęściem.., gdy kogoś drogiego ma!
Bóg przewidział pragnienia Swych stworzeń,
w naczynia ludzkie, uczucie to wlał!

Miłujcie się dzisiaj.., miłujcie przez lata,
miłujcie choć włosy, siwizna oszroni!
Miłość was oddzieli od utrapień świata,
od gniewu Pańskiego uchroni.

Dodatkowe informacje