Boże, błogosław...

Boże, błogosław winnicy mojej,
niech mi się rozkorzeni,
i rozrodzi,
i napełni przednim owocem!

Zaszczepiona jest,
na urodzajnej glebie.
Będę ją uprawiać,
wielbiąc Boże, Ciebie..!

Niech rzeki łożysko,
nigdy nie wysycha.
Niech da pić.., mojej winnicy.

By krzewy wzrastały,
by owoc dawały,
mej Oblubienicy!

A gdy owoc dojrzeje,
jego grona, czy zbierzemy?
Niech się wola Twoja dzieje...!

Bo my.., w doli, i w niedoli,
z Bogiem żyć będziemy!

Dodatkowe informacje