Boże, pobłogosław dziś...

Boże, pobłogosław dziś,
tej oto, Młodej Parze.
Aby mogli dalej iść,
niosąc Ci serca w darze.

Duchem Swoim prowadź ich,
Przenajświętszy Stwórco nasz!
Pośród życia godzin złych,
Swoją ich opieką darz.

W cieple Twojej miłości,
niechże się rozwijają.
Pod Twoimi skrzydłami,
niech schronienie swe mają!

Aby szczęśliwi byli,
w swoim małżeńskim stanie.
Obdarz ich Swoją opieką,
nasz Przenajświętszy Panie!

Dodatkowe informacje