Oblubieniec i Oblubienica...

A gdy Oblubieniec, gdy Oblubienica,
z woli Pana, jednym ciałem staną się.
Będą niczym latorośl, na Pańskich winnicach,
a Pan je rozkrzewi.., i rozmnoży je!

Lecz, by latorośle mogły owocować,
Pan będzie nad nimi, pieczę sprawować.
Będzie im Winiarzem.., Ogrodnikiem będzie,
aż z nich owoc winny, dobry.., wydobędzie!

Więc, gdy już staniecie na ślubnym kobiercu,
aby w Panu złączyć losy swe.
Pan pobłogosławi waszym młodym sercom,
i od burz.., osłoni je!

A choć serca wasze zadrżą, być może,
z radości nieco.., nieco z niepokoju.
Pamiętajcie, że Bóg wam pomoże,
gdy z Nim iść będziecie, w szczęściu-
oraz w boju!

Dodatkowe informacje