Dzisiaj poślubieni...

Boże, przed Tobą, dzisiaj poślubieni,
dziewica młoda, a przy niej młodzieniec.
Oboje, Boże.., Tobie poświęceni,
razem biec będą.., po laurowy wieniec.

Tę.., Młodą Parę, weź pod skrzydła Swoje,
gdyż z gniazd rodziców właśnie wyfrunęli.
Umieść ich Boże na winnicy Twojej,
by się ci Modzi.., bardziej rozwinęli.

Pod Twoją pieczą.., w cieple Twej miłości,
dwa serca młode, dzisiaj połączone.
Będą dojrzewać.., wzrastać w znajomości,
na Twoim Boże, Słowie wykarmione.

Twórcą miłości Tyżeś święty Boże,
gdyż dałeś ludziom serca miłujące.
Serca szczęśliwe.., w każdej wieku porze,
na Twej Opoce, dom swój budujące!

Dziś, pobłogosław Boże, Młodej Parze,
aby szli dalej, z Twym błogosławieństwem.
Łaski duchowe, daj im Stwórco w darze,
byleby mogli,zgodnym być Małżeństwem!

Dodatkowe informacje