Mieszkanie wasze...

Pięknie nam świat zbudował Bóg,
by człowiek cieszyć się nim mógł.
Aby człowiek wielbił i czcił Boga,
gdziekolwiek będzie, na świata drogach.

Utkajcie sobie na tymże świecie,
gniazdko na osnowie swej miłości.
W gniazdku tym, zgodnie mieszkać będziecie,
ku Bożej Chwale.., i swej radości!

Nich mieszkanie wasze będzie zbudowane,
na przykazaniach Boga Wszechmogącego.
Bożej Prawdy światłem, cudnie oświetlone.
zawsze gościnne, da Pielgrzyma Bożego!

Mieszkanie takie Bóg błogosławi,
serca wiernych ma w Swej Opatrzności.
Niech małżeństwo wasze Boga sławi,
codziennym życiem, w duchu miłości!

,,Cierpliwi i miłosierni dla siebie,
jakim dla nas, jest Bóg na niebie.
Łagodni, znosząc wzajemne słabości,
trwajcie w Prawdzie.., w Bożej miłości.

Dodatkowe informacje