Pójdziemy...

Pójdziemy już oboje radzi,
tam, gdzie nas Stwórca poprowadzi.
Trzymając się mocno za ręce,
miłości mając pełne serce!
Choćby przez osty, i przez powoje,
ale szczęśliwi, bo już-we dwoje!

Dodatkowe informacje