Młodej Parze

Szczęsne być może każde Małżeństwo,
jeśli je wiąże serc podobieństwo.
Gdy nie obłudna ich miłość była,
która w Małżeństwo ich połączyła!

Każde Małżeństwo szczęsne być może,
gdy karmić je będzie Słowo Boże.
Jeśli spogląda sercem w nieba wyż..,
gdy razem niesie, świętej wiary krzyż!

Takiemu Małżeństwu, nasz Bóg błogosławi,
ich miłość nie słabnie, chociaż się zjawi
smutek jaki.., lub życiowe trudności.
Oni, mocą wiary i swojej miłości,
będą zdolni walczyć! I zwyciężać boje..,
pielęgnując w sercu, ślubowania swoje!

Wasze Małżeństwo, szczęsne być może,
gdyż wiara i miłość są podłożem,
Bogu.., i sobie ślubów składanych,
ręką i sercem..,umów spisanych!

Dopowiem wam jeszcze, drodzy, tylko tyle,
pielęgnujcie wszystkie wasze, szczęsne chwile.
Pamiętając o Bogu.., o prawach Jego,
budujcie wraz z Panem, dom-szczęścia waszego!

Dodatkowe informacje