W nowe życie...

Porzucasz Matkę.., porzucasz Rodzinę,
porzucasz nawet swój Kraj
ukochany! 
Mając tylko tę jedyną przyczynę,
Miłość! To jest powód, nam wszystkim znany.

Twe serce kocha miłością , bez granic,
i tej miłości, nie chcesz stracić, za nic!
Bo miłość nie zna czasu, ni przestrzeni,
bo miłość, siebie.., nade wszystko ceni!

A więc jedź..,lecz powracaj tu czasami,
a wiec kochaj, lecz bądź sercem, też z nami!
Do obczyzny zanieś swą szczerą miłość,
lecz  bacz, by dla nas ci jej-nie ubyło!

Będziemy chodzić za tobą, myślami,
może myśli te, czasem się spotkają?
Może łza znajdzie się pod powiekami,
może wypłynie.., bliskich wspominając!

Lecz jedź, dokąd wzywa cię miłość,
choć lękasz się może jej,skrycie.
Panieństwo się już twe skończyło,
wejdź więc śmiało-w to nowe życie!

Nie myśl czasem, że małżeństwo, to są drzwi,
które wiodą zakochanych do raju.
Raj, to życie, o którym się tylko  śni,
 małżeństwo, to wóz.., w który się wprzęgają!

Dopóki miłość wasza nie ustanie,
małżeństwa tego będzie filarami.
To uwieńczona w przyszłości zostanie,
zwycięstwem miłości.., z przeciwnościami!

Dodatkowe informacje