Gdy nadejdzie dziecina...

A kiedy już ten cud ci się stanie,
gdy twego dziecka usłyszysz już głos.
Złóż Wszechmogącemu, podziękowanie,
bowiem nie będzie samotnym, twój los.

Odtąd, twe dni wypełni ci Ono,
odtąd poczujesz, że rodzinę masz!
Że urodzajne było twe łono,
i że małżonkowi, potomstwo dasz!

Dodatkowe informacje