Nie lękaj się

Nie lękaj się, o ty, co życie swe,
poświęciłeś Bogu, aby służyć Jemu.
Ty bacz tylko na to, by serce twe,
posłuszne było-Słowu Bożemu!

Nie lękaj się o ty, bo wybrałeś,
właściwą drogę, do Ojca niebiańskiego.
Bowiem Ten, Któremu zaufałeś,
jest Wielki i Dobry! Mocna ręka Jego.

Nie lękaj się próby, doświadczeń, trudności,
jakie mogą nadejść, z dozwolenia Jego.
Służ wiernie Bogu, w bezgranicznej ufności,
mając za Wzór, służbę - Zbawiciela swego.

Dodatkowe informacje