Dni młodości, w służbie Bogu

Jeśliś się poświęcił Bogu, w młodym wieku,
nim jeszcze nawyki przeróżne w człowieku,
zjawią się, jeśli się wówczas poświęciłeś,
pojmiesz to kiedyś, że dobrze uczyniłeś.
Nie odwłaczając z podjęciem decyzji tej,
by oddać w służbie Bogu-dni młodości swej.

Nie musisz bowiem, zużywać czasu swego,
na walkę z nawykami, ducha starego.
W czyste, młode serce, bez zanieczyszczenia,
wniesiesz Prawo Boże-bez ograniczenia!
Raduj się, raduj, z przywileju swojego,
żeś już w młodości poznał, Syna Bożego!

Wszak nie każdemu przywilej ten, był dany,
aby od młodości, Jezus był mu znany.
Więc gdyś się poświęcił Bogu, w młodym wieku,
nim jeszcze nawyki przeróżne w człowieku,
zjawią się, wdzięcznym bądź za to Bogu w niebie,
gdyż od wielu bojów, z ciałem - uchronił ciebie

Dodatkowe informacje