Skarbem duszy twej

Dziś młodzieńcze serce masz w sobie,
wiele sprzecznych myśli, może nachodzić cię.
Lecz nowy umysł, strzec będzie w tobie,
serce, aby w życiu-nie zgubiło się.

By serce twoje to zrozumiało,
że choć masz niewiele, masz jednak-niemało!
Bądź więc rozważnym, serca wdzięcznego,
za tak wielkie dary-od Wszechmogącego!

Nie chodzisz samotnie po świecie tym,
prowadzi cię Pan, wspierając ramieniem Swym.
Prostuje twą drogę dnia każdego,
widząc w tobie-chrześcijanina młodego.

Daje ci Swe światło, każdego dnia,
w tym świetle widzisz Prawdę, którą Bóg ci dał.
Za żadne skarby nie zamieniaj jej,
niech ona będzie najdroższym skarbem-duszy twej!

Dodatkowe informacje