Wąska droga

Jeśli poznałaś już Boga,
tak, by móc uwierzyć w Niego.
To wiesz, co to-wąska droga,
to wierzysz w Syna Bożego.

Przywilej to wielki, już wiesz,
widzieć - czego świat, nie widzi.
Skarbu tego w sercu swym strzeż,
chociaż wielu, z niego szydzi.

Nasz Pan był pełen miłości,
wyrzekł się szczęścia dla Siebie.
Poświęcił się, dla ludzkości,
a więc także - i dla ciebie.

Skoro Boga już poznałaś,
tak, by móc uwierzyć Jemu.
Skoro serce swe Panu dałaś,
i miejsce w nim - Stwórcy swemu.

To wiesz, że wdzięczną warto być,
za tyle Bożej miłości!
Wierzysz iż warto z Bogiem żyć,
teraz, a także w przyszłości.

To nic, że wąska to droga,
nasz Pan przecież też chodził nią.
Bo ta prowadzi do Boga,
warto więc chodzić - drogą tą!

Dodatkowe informacje