Jak najbliżej Boga

A gdy Królestwo Boże tuż,
gdy Tysiąclecie jest-przed światem.
Warto poświęcić Bogu się,
aby stać się Siostrą, lub Bratem.

Aby być jak najbliżej Boga,
umrzeć dla świata, dla Stwórcy żyć.
Z Bogiem łatwiej pokonać wroga,
wszelakie grzechy ze siebie zmyć.

Z podjęciem decyzji, wahasz się,
lęk jakiś przed tym wstrzymuje cię?
Wiesz przecież, że obiecał nam Bóg,
iż nie opuści nas, wpośród trwóg!

Gdy Bóg pociągnął cię do Siebie,
to coś dobrego ma - dla ciebie.
Uczyć cię chce, dziś, tych mądrości,
jakie w Królestwie - da ludzkości!

Dodatkowe informacje