Cierpiał, i umarł dla nas

Cierpiał i umarł dla nas, Syn Boży,
pozwolił na krzyż przybić Swe ciało.
Święty, bez grzechu, pokornie złożył
życie, by ceną za grzech się stało.

Potem Pan zmartwychwstał, mocą Boga,
i powrócił do Ojca Swojego.
Szlakiem Jego życia, wąska droga,
jednak tylko ta, jest drogą Jego!

Stał się Pan, świata tego Zbawieniem,
za cenę krwi, za wielkie cierpienie!
Ci, co Dzieło Pańskie oceniają,
życie swe, dla Niego - poświęcają.

Pan nie opuści poświęconego,
Pan nie porzuci - doświadczanego.
Bowiem Pan poznał ludzkie słabości,
te dziedziczne, i naleciałości.

Niech dusza nie drży,niech się nie lęka,
choć nawarstwiają się życia troski.
Lecz niech serce, na kolanach klęka,
niech wznosi błagania - przed tron Boski!

Dodatkowe informacje