Dar bezcenny

A jeśli już duch miłości zapłonie w nas,
do Stwórcy Boga, i do Pana naszego.
To nie pozwólmy by ów płomień, zgasił czas,
by nie stracić światła, raz otrzymanego.

Pozwólmy światłu temu, by w nas świeciło,
niech prowadzi serce, aby-nie błądziło.
Ten Duch, święte światło, będąc raz zgaszone-
nie może już być, powtórnie rozpalone!

Czuwajmy więc nad nim z największą pilnością,
jak żyć bez światła, z samą tylko - ciemnością?!
Ciemności, poznaną już Prawdę, zasłonią,
w sercu i umyśle, swoją kłamstwa dłonią!

Więc, jeśli już Duch miłości zapłonie w nas,
dbajmy o bezcenny ten Dar-przez cały czas.
Ducha nie zagaszajmy, miłości świętej,
z wielkiej łaski Bożej, w sercach naszych poczętej!

Dodatkowe informacje