Najcenniejszą jest wiara

Najcenniejszą w tym życiu, jest wiara,
to z niej ufność do Boga się rodzi.
Kto wolę Jego poznać się stara,
i za Jezusem przez życie chodzi.

Najcenniejszą w tym życiu, jest wiara,
bogatym jest ten, kto posiądzie ją.
Pan prowadzi tego, kto się stara,
okazać poświęceniem - wiarę swą!

Nowe serce, w duchu poświęconym,
jeśli złożysz ufnie w ręce Jego,
staniesz się ,,klejnotem" - Dlań cenionym,
przydatnym do Królestwa Bożego.

Wspomnieć tutaj o tym warto,
dialog między Jezusem - a Martą.
Z siostrą Łazarza, po śmierci jego,
wiarę Marty, w moc - Syna Bożego.

Najcenniejszą w tym życiu, jest wiara,
ona miłość i ufność, rozwijać się stara.
Do Stwórcy, i do Zbawcy naszego,
warto wszystko poświęcić - dla tego!

Dodatkowe informacje