Pełen miłości, nasz Pan

Wzywaj naszego Pana w chwilach złych,
a nasz Pan chętnie, będzie z tobą w nich.
Z Panem będzie tobie raźniej wtedy,
pomimo trudów, i różnej biedy.

Niczym jagnię, przytul się do Niego,
z ufnością dziecka - do ojca swego.
Zapraszaj często Pana do siebie,
wzywaj Go zawsze, w każdej potrzebie!

Nasz Pan, tak błagał Boga, w modlitwie Swej:
,,Nie tylko za tymi proszę, lecz
i za onymi, którzy przez słowo ich,
uwierzą w mię;" więc w modlitwie tej,
pełen miłości nasz Pan, poleca Ojcu tych,
którzy zechcą być - ludem Jego.
Pan zawsze się pojawi, by wesprzeć cię,
Pan nie opuszcza - ludu Swego!

Dodatkowe informacje