Tożsamość zakodowana

Z ostatnim tchem, odchodzi życie z człowieka,
po zmarłej tej duszy, zostaje wspomnienie.
Lecz jej tożsamość, razem z ostatnim tchnieniem,
została zakodowana! Tylko czeka,
jak płyta kompaktowa, na odtworzenie,
w bazach danych, u Boga - Wszechmogącego!

Jeśli człowiek dziś, w swej niedoskonałości,
tak wiele w dziedzinie tej, uczynić już mógł,
to o wiele więcej dokonać może Bóg,
Wszechwiedzący, Wszechmocny, Bóg miłości.
On naszą tożsamość, i nasz charakter zna,
i przy zmartwych-wzbudzeniu-to wszystko nam da!

Nie wątpmy w to, że Bóg ze śmierci wzbudzi nas,
wspomnijmy, iż niegdyś-wzbudził Syna Swego.
Przyjdą dni, gdy zmarli usłyszą głos Jego,
Plan Boży mówi, że już, nadchodzi ten czas.
Zmarli wszystkich narodów, wszystkich ras-wstaną,
zapewnił nam to Jezus, krwią za nas przelaną.

Nie traćmy nadziei, ani tej pewności,
że ze snu śmierci, Bóg-mocen jest zbudzić nas!
Podaruje życie ludziom, jeszcze ten raz,
z nowym ciałem, z zachowaniem tożsamości.
Wszyscy poznają siebie! Pozna jeden drugiego,
niech Bogu będzie Chwała, i Synowi Jego!

Dodatkowe informacje