Róże bez kolców

Jest taki wspaniały, gatunek róż,
które kolców-nie mają już!
Specjalny pokarm był im dawany,
Niebiańską Manną, nazwany.

Bardzo troskliwy jest Ogrodnik ich,
delikatnie zdejmował-kolce z nich.
Z każdym świtem, także wieczorami,
rozmawiał.., ze Swoimi różami!

Szczególny jest gatunek róż owych,
rozwijały je – Jego rozmowy.
Przedziwnym blaskiem ich płateczki lśnią,
gdyż światłem Słów Jego-obmyte są.

Tych róż, niewiele jest na świecie tym,
pokarm Ogrodnika, nie smakuje im.
Lecz tylko, ten pokarm-moc taką ma,
że te ,,kolce” usunąć nim, się da!

Jest taki wspaniały, gatunek róż,
które kolców-nie mają już!
Bądźcie dla siebie, tymi różami,
co nie ranią, nikogo– kolcami! 

Dodatkowe informacje