W Domu Modlitwy

Tak wiele dałeś nam Boże..,
zdobyć skarbów, w Pańskim Zborze.
Oczy nasze otworzyłeś,
Prawdę poznać – pozwoliłeś.

Dałeś wiarę, w Odkupienie..,
przez Jezusa śmierć – Zbawienie!
Dałeś łaskę pojmowania,
Prawd najświętszych poznawania.

Tak wiele dałeś Ojcze niebiański,
skarbów powstałych – na krzyżu Pańskim.
Zdobywamy je by podnieść serc stan,
w Domu Modlitwy, jak kazał – nasz Pan!

 

 

 

Dodatkowe informacje