Kropelki Słowa Bożego

Dusza moja i serce me śpiewa, że los,
choć marnie raczej w śpiewie wypada mój głos,
osłodził mi, ostatnio, wiele moich dni,
bowiem w drogiej siostrze, pocieszenie dał mi!

Myślę siostro, że jednak nie dał mi cię los,
lecz że posadził nas obok siebie – nasz Bóg!
Dziękuję Stwórcy, za Miętne.., na cały głos,
bo nie ma przypadków, wśród chrześcijańskich dróg.

Cieszę się, o.., jakże ja bardzo się cieszę,
i radość tę moją wyśpiewać się śpieszę.
Za każdą, cenną chwilę życia twojego,
nadesłaną mi w kroplach – Słowa Bożego!

 

 

 

Dodatkowe informacje