Tylko Ty, Jezu

Tylko Ty, Jezu.., wcześniej nikt inny nie zdołał,
stać się godnym, aby móc wykonać Plan Boży.
Zdjąłeś pieczęć z Księgi świętej! Tyś ją otworzył,
by poznać Plan mogli ci, którychżeś powołał.

Wielki to przywilej dla kościoła Twojego,
światło Bożej Prawdy, wypłynęło dla niego.
Przez posłuszeństwo Bogu, stali się godnymi,
Żeś ich uczynił Panie – klejnotami Swymi.

Od klejnotów tych, światło na innych spływało,
wiele serc pokornych, Prawdę Bożą znać chciało.
Mimo prześladowań, i ucisków najsroższych-
Ty, Jezu.., byłeś im, aż do śmierci najdroższy!

Dzięki Bożej łaskawości, Miłości Jego,
dziś też, lud pokorny, szuka światła Twojego.
Bo tylko Ty, Jezu.., jesteś nam pożądany,
Baranek, przez Miłość dla nas – ofiarowany!

 

 

 

Dodatkowe informacje