Ucz się dziecino...

Ucz się dziecino orłów latania,
ucz się od samej młodości..,
aby pojąć w miarę dorastania -
potrzebę duchowej Uczty Miłości!

Ucz się dziecino orłów latania,
na miejsca upatrzone..,
gdzie dla Bożego Słowa badania -
zlatują się orły pokarmem zwabione.

Ucz się dziecino orłów łatania,
na skrzydłach - miłości do Boga.
Ucz się trudności pokonywania,
na Chrystusowych drogach.

Ucz się dziecino, choć jesteś mała,
ucz się do Boga miłości..,
aby ta miłość cię - uskrzydlała -
dając ci dużo radości!

Ucz się dziecino orłów latania,
na skrzydłach serca swojego.
Każda odległość jest do pokonania -
przez orły ludu Pańskiego..!

Dodatkowe informacje