Dałeś mi Panie...

Dałeś mi Panie, szczęścia bez miary,
dałeś radości bez miary mi,
Dałeś mi poznać smak Świętej wiary,
Panie.., ja za to, dziękuję Ci..!

Dałeś mi Panie, szczęścia tak wiele,
szczęścia, jakiego nie daje świat,
Z Tobą i cierpieć - w Twym wielkim Dziele -
jest przywilejem drogim, od lat!

Dałeś mi Panie i przyjaźń Swoją,
chociaż dla świata, nie liczę się.
A Ty mnie wspierasz w mej wiary boju -
choć żeś tak Wielki - dostrzegasz mnie..!

Dałeś mi Panie, szczodrość swej duszy,
dałeś mi Panie - zysk swojej krwi..!
Tyś swą miłością serce me wzruszył,
dlatego Panie - chcę służyć Ci!

Panie.., Tyś mocą mą i ostoją,
z której korzystam - każdego dnia.
Twoje cierpienia są dziś - siłą moją,
i za to Panie - wielbię Cię..!

Dodatkowe informacje