Bóg jest jeden...

Wam, którzy nie znacie Boga prawdziwego…,
którzy między Ojcem i Synem
różnicy - nie widzicie..!
Nie wiedząc, iż Boga mamy - tylko
jednego -
w Bogu, Synu i Ich Duchu Świętym -
trzy boskie osoby widzicie..!


Wam, dziś ta rzecz już być winna
wiadomą, w dobie światła i myśli swobody,
iż Prawda - zupełnie jest inna
od tej - którą przez wieki karmiono narody..!
Lecz tym, którzy sprawę Bożą
w sercach swoich mają - może są prości,
samotni, ubodzy.., lecz w serc pokorze -
czystej Prawdy szukają,
im Prawdę Bóg poznać pomoże!


Że jeden jest tylko w niebie Stworzyciel,
Jeden Syn Boży - który za mnie i ciebie
przekroczył śmierci próg.
A choć Jezus życie oddał swoje,
chociaż na siebie wziął Adama winę,
choćby najbardziej boskim był Jezus -
lecz zawsze będzie On - Bożym Synem..!


Nasz Zbawca, nasz Pan, nasz Odkupiciel,
lecz zawsze Syn Boży - nie Bóg..!
Bogiem jest Ojciec, Życiodawca, Stworzyciel
naszej ziemi.., podnóżka - Jego nóg..!


W pokorze swojej Pan nie myślał nawet
i nie pragnąłby równym być Bogu...
Powiedział: Ojciec mój, większy jest niż ja,
a rozkazy Ojcowskie, są Mi sprawą drogą.
A gdy Jezus umarł.., kiedy Go zabili..,
czy z trójcy - dwóch bogów w niebie zostało..?
Czy Boga można zabić..? Jednego Boga czcili
Apostołowie Święci,
i Niebo innego Boga - nie miało..!


Że mamy jednego Boga Ojca,
z którego wszystko się wywodzi...
i jednego Pana Jezusa Chrystusa, który
posłany przez Ojca - po tej ziemi chodził...
Wam, którzy w sercu macie sprawę Boga,
wam, którym Prawdę błędnie przedstawiono,
wam, którzy stoicie na rozstajnych drogach -
potrzebne -
antidotum na to, czym was
nakarmiono..!


Jest tylko jeden Lekarz, który może
uleczyć człowieka zdruzgotaną duszę...
Zaprowadzić ład w umysłowym sporze -
dać sercu pokój - w tej życiowej zawierusze!
Tym lekarzem Jezus.., nasz Pan i Król..!,
Więc czem prędzej udajcie się do Niego
wy, którzy chcecie się odnaleźć -
uleczyć swój ból!

Dodatkowe informacje