Nie trap się…

Nie trap się duszo ma
bólem, co trawi cię.
Przecież to życie tak krótko trwa,
więc ból - też skończy się.

Nie trap się duszo ma,
że życie mija twe.
Bo przecież lepsze ci życie da
Stwórca - w Królestwie Swym..!

Zapanuj nad tym dziś,
co życie niesie ci.
Bo wszystko to musi na cię przyjść -
za życia twoich dni.

Nie trap się duszo ma,
nie jesteś sama w tym.
Pan przecież troski twoje zna,
więc - bądź w kontakcie z Nim..!

Nie trap się duszo ma
tym, co ma jeszcze być.
Lecz wiernie przy Bogu swoim trwaj,
aż pęknie - życia nić..!

Dodatkowe informacje