Wiem…

Wiem.., to jeszcze jest czas umierania,
czas cierpień, nieszczęść i bólu czas.
Wiem też, że bliski jest czas -
Zmartwychwstania -
że śmierć przestanie pożerać nas!
Choć śmierć wciąż bliskich nam zabiera,
w rodzinach czyniąc wielkie rozerwanie,
ufam Twym Obietnicom, iż przestaniemy umierać
dzięki Twojej śmierci, dzięki Twej ofierze
- Panie..!
Więc powściągać moje łzy się staram,
wszak tylu już przeszło przez takie
cierpienie... Mój ból przerosła moja wiara,
w Bożą Obietnicę - w martwych-wzbudzenie..!
Nie będę się smucić, jako ci,
którzy nadziei żadnej w sercu nie mają.
Prowadź mnie Boże - do końca mej podróży -
ja pragnę Ci służyć, Cześć - Ci oddając..!

09 stycznia 1998r.

Dodatkowe informacje