Pieśń o Bożym Synu…

Ty mnie nigdy nie zapomnisz,
Tyś Swe życie oddał za mnie.
Ty się nigdy nie odwrócisz,
bowiem Słowo Twe - nie kłamie..!

To dla Ciebie mój śpiew,
to za moje zbawienie.
bom Ci winna Twą krew,
winnam Ci - Odkupienie..!

Nie opuścisz mnie w potrzebie,
dniem i nocą - obok będziesz.
Choć wysoko mieszkasz - w Niebie -
lecz swym duchem jesteś wszędzie..!

Obiecałeś wiernym swoim,
tym, co Cię kochają Panie,
że kto w wierze się ostoi -
ten ma Twoje zmiłowanie..!

Ludzie włócznią Cię przebili,
drwili z Ciebie ludzie źli,
i na krzyżu - uśmiercili -
gdyż, nie uwierzyli Ci..!

Ziemia krwi się Twej napiła,
jeszcze losy ciągną dranie,
przepowiednia się spełniła,
Twoje serce pękło - Panie..!

Za nas wszystkich Ty cierpiałeś,
obarczony ludzką winą.
Cześć Ci za to mą oddaję
- moją pieśń - o Bożym Synu!

Dodatkowe informacje