Głos Dobrego Pasterza...

Idą.., idą za swoim Pasterzem z ufnością,
do wód spokojnych Słowa i pastwisk zielonych.
Postępują za Tym, który z największą miłością
prowadzi Swe Owce - wierne.., poświęcone.

Jego głos.., jakże miły głos Pasterza tego,
za tym głosem idą Owce śmiało.
Ten głos - to muzyka dźwięku niejednego,
tę muzykę - Stadko - jakże pokochało..!

Na ścieżkach sprawiedliwości brzmi ta muzyka,
akordami miłości, mądrości - i mocy..!
Głos Dobrego Pasterza do serc Owiec - przenika,
słyszą ten głos we dnie, i słyszą go w nocy.

Muzyką dla Owiec jest głos - ich Pasterza,
nie zabłądzą nigdy, głos ten dobrze znając.
Ten głos, ich tęsknoty i pragnienia uśmierza,
i innym głosom - już nie ulegają.

On dla nich żywotem jest, On jest chlebem,
który Swych Owiec - zaspokaja głód.
Jego głos, jakże pięknie brzmi pod całym niebem,
na zielonych pastwiskach, u spokojnych wód.

I my ten głos, o Panie, słyszymy,
on sercach naszych - muzyką brzmi.
Za głosem Twoim, Panie, chodzimy -
bądź naszym Pasterzem - po wszystkie dni..!

Dodatkowe informacje