Ręce...

Na to Bóg nam ręce dal,
by z nich człowiek korzyść miał.
Aby na nas pracowały,
cały tydzień, przez dzień cały!

Po to Bóg nam ręce dał,
by z nich człek pożytek miał.
By rozsądnie lat swych dożył,
by rękoma robił.., tworzył.

Na to Bóg nam ręce dał,
by pożytek z rąk tych brał.
Abyś sobie, oraz innym dał,
byś potrzeby innych znał.

Nie myśl jeno o tym - co by się przydało,
nie sprostasz potrzebom.., wciąż mało i mało!
Nie można do nocy pracować - od świtu -
dla samego bytu.., dla samego bytu..!

Uczynił nas panami własnej woli Bóg,
by każdy, co zechce czynić mógł.
Lecz dal wskazówki, przykazania dał,
by sięgał po nie człowiek, by w sercu je miał.

Na to Bóg nam ręce dał,
by z nich człek pożytek miał.
Lecz pracując - pracuj pracowicie -

siej wszystko z Bogiem, a zbierzesz -obficie!

Dodatkowe informacje