Serce dziecka Bożego...

Serce dziecka Bożego,
powinno być pełne miłości.
Powinno się dzielić z innymi
najmniejszym - okruchem radości.

Serce dziecka Bożego,
nic może być twardym kamieniem.
Ono być musi - brzmiącym dzwonem -
bijącym miłością i uwielbieniem..!

W sercu dziecka Bożego,
musi dla Boga być - mieszkanie.
Nie może być w nim nic - nieczystego,
inaczej, Bóg w nim nie zostanie..!

Umysł dziecka Bożego,
musi się ćwiczyć w Bożym Planie,
By w długości i szerokości jego -
mieć dokładne rozeznanie.

Kiedy się serce z umysłem poróżni,
i każde z nich zwyciężyć chce -
wtedy duch dziecka Bożego rozróżni -
co dobre jest, a co złe.

Dodatkowe informacje