Będziesz Go miłował…

Będziesz Go wzywał - a wysłucha cię -
będziesz w utrapieniu - a On wyrwie cię!
Ty będziesz Go wielbił, będziesz czcił -
że On cię wysłuchał, że z tobą był.

Że chce cię prowadzić śladami - Syna,
że z pośród wielu, przemówił - do ciebie
Pomyśl, co za szczęsna to była godzina,
gdy wypatrywał cię Bóg, mieszkający w niebie.

Będziesz Go miłował z całych sił,
swego Boga, Stwórcę, dobroczyńcę swego,
że poznał cię z Synem, co z swoich żył -
krew przelał - dla zbawienia twojego..!

Że przez modlitwę, o każdej porze,
za pośrednictwem Jezusa Pana,
masz przystęp do Stolicy niebiańskiej, Bożej,
gdzie każda twa prośba, będzie wysłuchana.

Bóg przez swą miłość, sympatię swoją,
będzie z tym - kto kocha Boga.
On cię pocieszy w każdym niepokoju,
i wyrwie z utrapień, z zasadzek wroga.

On cię uwolni od kłopotów wszelkich,
gdy doświadczenia - cel osiągną zamierzony.
Bóg jest miłosierny, Bóg ma serce Wielkie,
gdy jesteś pokorny.., gdy jesteś skruszony!

On gorycz usunie, z życia twego niedoli,
nauczy odróżnić ziemskich spraw - próżność,
A jeśli doświadczać bogu się pozwolisz,
rozwiną się w tobie owoce - sprawiedliwości!

On w tobie wyćwiczy - samokontrolę,
co jest niezbędnym dla dzieci Bożych.
Byś ciało swe umiał podbijać w niewolę -
i serce swe potrafił - przed Bogiem otworzyć!

Byś znosił cierpliwie życia utrapienia,
mając dla Boga wiele - miłości.
Abyś miał ufne, pełne uwielbienia,
serce i umysł, w zawiązce wierności.

Bóg ci podporą w kłopotach twych będzie,
w czasie potrzebnym Swą poda ci dłoń.
Tylko bądź wiernym, módl się zawsze i wszędzie
pod całym niebem - udawaj się Doń.

Każdego roku do życia otwiera swe łono,
ziemia - by cud stal się wiosny..!
Otwórz serce swoje, niech się napełni ono,
Duchem Bożym, spełnieniem ślubów - radosnym.

A gdy czas rozkwitnie Królestwa Bożego,
wierni - w nagrodę dostaną swój dział.
Zaszczyty i pochwały będą udziałem każdego,
kto Boga pokochał.., kto serce Mu dał!

Dodatkowe informacje