Strzeż drzwi warg...

O, Panie, postaw straż ustom moim,
strzeż drzwi warg moich.
Niech się nie wymknie z ich podwoi
żadne słowo, które mi nie przystoi..!

O, Panie, postaw straż ustom moim,
by wychodzące nimi słowa -
nie uwłaczały nigdy osobie Twojej,
by warg moich nic kalała próżna mowa.

O, Panie, nigdy nie jest za wiele
Czci Imieniu Boga..!
A mym najpierwszym celem
jest - chrześcijańska droga...

Chcę wielbić Boga, chcę Go czcić,
uczynkiem.., mową i we śnie.
Gdyż On - uwierzyć pozwolił mi,
i pod Swe skrzydła przygarnął mnie.

O, Panie, postaw straż ustom moim,
strzeż drzwi - warg moich.
Niechże się me serce nie niepokoi,
jeśli, obraziłam Boga, jakim słowem moim..?

Jeśli obraziłam, albo zaniedbałam
oddawania Czci - Imieniu Jego.
Niech mi Bóg wybaczy, że się zapomniałam,
niech ten grzech wymaże przez krew
Syna Swego..!

O, Panie, jakże cenną jest Twa krew,
w oczach Ojca Twego..!
Ona zmywa wszelki, ludzki grzech
i grzesznika osłania od gniewu Bożego.

Jednak, bym w przyszłości - Panie
w żaden sposób - nie grzeszyła,
postaw mym ustom straż na czuwanie,
bym chrześcijanką wierną była.

Dodatkowe informacje