Cześć dla Boga...

A gdy już poznałeś Boga,
i gdy uwierzyć Mu zdołałeś,
to skądże w tobie taka trwoga,
że się w pół - drogi - zatrzymałeś..?

Czy pobożności nie brak ci,
czy bez niej w wierze się ostoisz..?
Pobożność jest składnikiem Czci -
a Czcić - jest obowiązkiem twoim.

Czy bez pomocy, samotnie zdołasz,
dźwigać swój krzyż, przez życie całe.
Czy zapamiętasz, by Pana zawołać,
gdy przyjdą kłopoty, nawet te małe..?

Czy ty rozumiesz, że pobłądzić możesz,
że nie dojdziesz do celu, gdy będziesz sam?
Że Bóg twoją siłą i mądrością Twoją,
lecz Zgromadzenie - rodziną jest nam..?

Więc nie stój z boku, przyłącz się
do kręgu Sióstr, do kręgu Braci.
Nie opuszczaj Zboru, lecz zgromadzaj się,
by społeczności braterskiej nie stracić.

Czcij swego Stwórcę, bo ci dał zbawienie,
poświęć swoje życie - na służbę Bogu.
Idź za Jezusem, za twe odkupienie,
za Jego krew - tak Świętą i drogą..!

Musisz się określić, po której żeś stronie,
byś sam się dowiedział - kim jesteś dziś..?
Niechże w twym sercu światło zapłonie,
za którym odtąd - będziesz iść..!

Dodatkowe informacje