Wiekuisty Ojcze...

Wiekuisty Ojcze, Boże,
mieszkający w niebie.
Pragnę być o każdej porze
sercem - jak najbliżej Ciebie.

Wiekuisty Ojcze, Boże,
pragnę tego, bowiem -
Ty mi wszystko znieść pomożesz,
masz pociechę w Swoim Słowie.

Wiekuisty Ojcze, Boże.
w Nowym Roku tym -
niech Twa łaska dopomoże,
ślubom się wypełnić mym.

Wiekuisty Ojcze, Boże,
daj mi wiele męstwa.
Niech me serce wszystko zmoże,
na drodze wiary - do zwycięstwa!

Dodatkowe informacje