Siostro moja...

Tak niedawno jeszcze przecież,
wcale cię nie znałam.
Jednak mocą krwi Jezusa -
siostrą twą się stałam!

Takie piękne to i dziwne,
i rzecz - tak wspaniała!
Żeś ty - będąc siostrą moją -
teściową syna mego została!

Ty żeś matką - córki mojej,
ty żeś matką - syna mego.
Więc ci daję najprzedniejszą -
część serca mojego..!

Ty żeś skarb swój drogi dała,
siostro - w ręce moje.
Ja o skarb ten będę dbała -
bo w nim serce twoje!

Będę kochać i hołubić,
powierzoną mi dziecinę.
Tak, jak siostro ja bym chciała -
byś me dziecko pokochała!

Dodatkowe informacje