Wycisz serce...

Wycisz serce swoje w piersi trzepoczące,
wycisz, choć na chwilę -
a usłyszysz gwiazdy ze sobą mówiące.

Zamknij swoje oczy drżące niepokojem,
zamknij, choć na chwilę -
a zobaczysz jak wygląda wnętrze twoje.

Patrząc, oczami wszystko dokoła chwytaj,
co dobre - serce włóż -
czego nie rozumiesz - Pana się zapytaj.

Wycisz serce swoje.., rozluźnij swe ciało,
otwórz się - dla Pana -
by się w twój umysł światło Boże dostało
!

A gdy się nauczysz swym jestestwem władać,
to z pokorą w sercu -
innym ludziom o tych Prawdach opowiadaj.

Świeć swoim światłem, na ciemnych świata
drogach, tak - jak słońce świeci -
pożyczonym światłem - od światłości
Boga!

Dodatkowe informacje