Dziękuję

Dziękuję Ci Panie Boże,
za to, że się urodziłam.
I że z łaski Świętej Twojej
modlić się już nauczyłam.

Dziękuję Ci Panie Boże,
za rodziców swoich.
Za to, że się postarali,
w moje serce - wiarę wpoić!

Że się pisać nauczyłam,
że już czytać umiem.
Twoja łaska to sprawiła -
to także rozumiem!

Dar czytania sprawi że,
światłym się mój umysł stanie.
Że
rozwinę serce swe -
by je oddać - Tobie Panie!

Dodatkowe informacje