O, Wszechmogący Boże! Z polecenia Twego,
niebo zakwita gwiazdami nocą.
Także księżyc, udziela ziemi światła swego,
Boże mój, to dzieje się - Twą mocą!

To dla tych, co powracają nocą z podróży,
dla powracających z pracy nocą.
Z Twej woli Boże, światło nieba-ziemi służy,
z Twego rozkazu, Twoją mocą!

Dałeś słońce, by ziemię i ludzi grzało,
by się w nim grzały wszelkie stworzenia.
By wszystko, co ziemia zrodzi, w nim dojrzewało,
by nikomu nie brakło pożywienia.

Obdarzyłeś naturę, mocą zmian pór roku,
stworzyłeś rzeki, jeziora, morza.
Wodospady, góry, doliny pełne uroku,
w wodach ryby, i ptactwo w przestworzach.

O, Najświętszy! Wszechpotężny, jedyny Boże,
pod Twym nadzorem - jest Wszechświat cały!
Twej cudownej mocy, człowiek pojąć nie może,
lecz się zachwyca - dziełem Twym wspaniałym.

Hojną ręką, dobrami ziemię napełniłeś,
wnętrzności jej, bogactwa są pełne!
Jakże szczodrze człowieka ubłogosławiłeś,
Twe serce wielkie - i miłosierne.

 

Dodatkowe informacje