Wiara

Jak dobrze temu, kto z wiarą chodzi,
jak dobrze, gdy wiara jest z nami
Ona potrafi i cierpienie załagodzić,
i uśmiechnąć się w smutku - naszymi ustami.

Jeśli o wiarę, co dzień się troszczymy,
jeśli ją w uczynków szaty ubieramy,
gdy wzrastać w nas jej pozwolimy,
to zwycięstwo-w biegu-zapewnione mamy!

Nie jesteśmy sami w tym biegu do Boga,
gdyż wspiera nas-wiara z nadzieją.
Sam Chrystus nas strzeże na naszych drogach,
dodając mocy, gdy nam ciała mdleją.

Jak dobrze temu, co posiada wiarę,
która w niewidoczne-wierzyć nam pozwala.
Wiarą opuszczamy drogi nasze stare,
wiara nas umacnia-od grzechu wyzwala.

Umysłowe ocenienie, sercem spoleganie,
na Stwórcy Bogu - i Chrystusie Panu,
daje pokój ducha, bezgraniczne zaufanie -
wiarą - na Słowie świętym zbudowaną..!

Niech będzie Chwała Stwórcy jedynemu,
niech będzie Chwała - Jezusowa..!
Że tak wiele światła dał stworzeniu swemu,
by nie chodził po omacku, ale w świetle Słowa!

W blasku Słowa Stwórcy, Boga...
Wiarą - już Królestwo oglądamy..!
Wiarą, po Jezusa chodząc drogach -
do Królestwa wciąż zdążamy!

Dodatkowe informacje