Sumienia i zegary...

Zegary mają tarcze..,
a na tych tarczach oznaczone godziny.
Lecz dokładność ich mierzenia czasu zależy
- od właściwego ustawienia głównej sprężyny.

Zegary wymagają regulacji,
by zgodnie z prawdą - wskazywały czas.
Trzeba je więc sprawdzać i nastawiać,
nie dopuszczać by w błąd wprowadzały nas!

Nasze sumienia Jak zegary,
ciągle być muszą regulowane. One powinny
być wskaźnikiem naszej wiary,
i główną sprężyną, sercem nakręcane!

Nasze serca, to serca nowe,
a w sercach nowych, nowa wola rządzi.
Gdy serce jest w harmonii z prawem miłości,
to na tarczy sumienia, wskazówka nie błądzi.

Tarcze sumienia naszego
będą dobro wskazywać - lub zło!
Zależy to zawsze jednak od tego - czy
nową, główną sprężyną regulowane są?

Pamiętając o tym, że sprawiedliwość
to fundament tronu Bożego -
my jako dzieci i słudzy Pańscy,
postępować musimy według woli Jego!

Nasze sumienie być musi, czyste
przed Bogiem.., czyste wobec ludzi.
Tylko wówczas uczynki nasze Bóg przyjąć
może - gdyż ofiara, bez sprawiedliwości -
wstręt u Boga budzi..!

Zegary mają tarcze..,
podobne zegarom - są nasze sumienia.
Starajmy się by pilnie regulować je, by
przed Bogiem i ludźmi - być bez obrażenia!

Dodatkowe informacje