Alabastrowy słoik...

Miej serce wypełnione - kosztownościami,
miłością, dobrocią, radością, pokojem.
Niech się napełni dobrymi uczynkami
na rzecz Pańskich braci serce twoje.

Miej serce emanujące - wonnościami
dobrych życzeń i sympatii - dla każdego.
Niech twe uczynki będą drogimi maściami,
wylanymi na rany potrzebującego!

Miej serce niczym słoik alabastrowy,
kosztowną zawartością wypełniony.
Noś, do ofiar gotowość w słoiku owym -
wobec braci Panu poświęconych.

To, co uczynisz, co uczynić możesz
z najlepszymi twoimi pobudkami -
uniesie się zapachem przed oblicze Boże,
z alabastrowego słoika - serca intencjami!

Mając przywilej wylewać zapachy przyjemne,
chociażby drogo cię to kosztowało -
wylej to, co masz drogocenne,
jeśli dla Pana sług - być to miało!

Bóg nie wymaga od nas więcej,
lecz tyle tylko - ile kto dać może.
Bóg błogosławi widząc, iż serce
pełne jest wonności, w dziecku Bożym.

Wylewaj zawartość z alabastrowego słoika,
stłucz go nawet - w razie konieczności!
Zapach uczynków z pamięci Bożej - nie znika,
zwłaszcza tych dobrych, pełnych miłości!

Dodatkowe informacje