Niczym ptaki, lecą...

Niczym ptaki co do ciepłych lecąc krajów,
szykują swe skrzydła, siły swe zbierają.
By zdążać tam gdzie ich serca się zwracają,
próbują swe skrzydła, czy odległość pokonają ?

Podobnie właśnie i lud czyni Boży,
gdy na spotkania podąża z innymi.
Gdy po
duchową wybiera się korzyść,
na miejsce - z sobie pokrewnymi.

Więc lecą.., podążają, gdy mogą...
a bardzo, bardzo pragną móc. Gdyż
na spotkaniach siłę ich ducha wzmogą -
pokarmy, którymi nakarmi ich Pan, ich Wódz!

Jezus Pan obiecał niegdyś, przed latami..,
że gdzie dwóch lub trzech w Imieniu Moim
zbierać się będą - tam Ja będę między wami!

Więc zlatują się pokrewni duchowo,
jak ptaki na miejsca wybrane lecą.
Lecą, by chłonąć w umysły Pańskie Słowo,
by żyć nim.., nim karmić.., nim świecąc!

Dodatkowe informacje