Niech Bóg w twe ręce...

Niech Bóg w twe ręce tyle szczęścia włoży
- ile twoje serce unieść może.
Niech drogę w życiu wskaże ci palec Boży
i niech cię zawsze strzeże oko Boże.

Niech ci tęsknoty życia twe uładzi,
niech ci - wyjście - z dróg zamglonych
życia wskaże.
Niech zawsze za krzyżem Pańskim cię
prowadzi.., niech szczęście idzie
z dniami twymi w parze..!

Niech noce twoje, sny spokojne kołyszą,
niech szczęśliwości woń unosi się
w twym mieszkaniu.
Niech łaski Boże, przyszłość tobie piszą,
i sił dodają w wiary bojowaniu.

Niech ci nie zabraknie wesołości ducha,
niech myśli dobra nie opuszcza ciebie.
Niech każdej prośby twej - Bóg wysłucha
niech widzi cię w każdej potrzebie..!

Dodatkowe informacje