Wąska droga...

Idę przez życie od wielu już lat,
mijając wiele życiowych dróg.
Wybrałam tę, której nie ceni świat,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg.

Idę przez lata Prawdy doświadczając,
nie jeden z tej drogi zawracał mnie wróg.
Lecz się nie poddałam odpór wrogom dając,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg!

Piękna ta droga, lecz nie chcą nią chodzić,
wybierając najszersze z wszystkich dróg.
A ta jest wąska, trzeba uczyć się nią chodzić,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg!

Choć wąska to droga i nie wielu nią chodzi,
lecz najjaśniejszą jest z pośród wielu dróg.
światłem - Słowo Boże, nią chodzić się godzi,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg!

Idę tą drogą od wielu już lat,
z nadzieją i wiarą wśród życia trwóg.
Znajduję na niej pokój którego nie zna świat,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg!

Tą drogą iść pragnę, jeśli Bóg dozwoli,
póki śmierć nie wejdzie w życia mego próg.
Chcę dojść do jej końca, choć chodzę powoli,
bo chodził  nią Jezus.., i tę chwali Bóg..!

Dodatkowe informacje