Pod Nowym Przymierzem...

Mówią nam znaki biblijne Panie, te

o których w Księdze Świętej napisane,
że niedługo już, a Twe Królestwo nastanie,
przez Twój wierny - tak wyczekiwane!

A kiedy z grobów wezwiesz lud Swój Panie,
gdy już nastaną te upragnione dni,
Twój lud uwielbi Boga niesłychanie,
I Ciebie Panie Jezu, pełnią Czci!

Lud, co Ci ufał, co Twym śladem chodził
Panie... o, jakże szczęśliwym będzie on..!
Twój lud Ci uwierzył, że zmartwychwstanie,
Twój lud, ze wszystkich świata stron.

A kiedy zaczniesz zmarłych wzywać Panie,
gdy do życia wezwiesz zmarłe pokolenia,
niejeden - co nie uwierzył, zadziwiony wstanie
i dowie się, iż zmartwychwstał, z powodu Odkupienia!

A wtedy będzie on musiał zmienić swoje zdanie,
i niejeden się przed Synem Boga - ukorzy.
Ty Sodomę i Gomorę przywrócisz do życia Panie,
Ty, posłusznym na ziemi, wieczny raj utworzysz.

Więc kiedy zaczniesz z grobów wzbudzać Panie,
dając ofertę życia dla całej ludzkości,
pod Nowym Przymierzem, pod Swym panowaniem,
czas Sądu rozpoczniesz, przywodząc lud - do doskonałości..!

Mówią nam znaki na niebie i ziemi się ukazujące,
że już idą dla ludzi czasy sprawiedliwości.
Znikną cierpienia i choroby w Twym Królestwie
naprawiającym, w Królestwie Bożym, w Królestwie miłości..!

Bo przecież Bóg oddal wszystek Sąd - Synowi,
i dał Mu władzę na niebie i na ziemi.
Sędzią i Królem będzie Chrystus całemu ludowi,
gdyż krwią drogocenną Jego - wszyscy są kupieni!

Dodatkowe informacje